CTA-kinderenjongeren
CTA-oudersopvoeders
CTA-professionals

SGJb overgenomen vanaf 1-1-2016

SGJb is per 1-1-2016 overgenomen door Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJ&R). De cliënten uit de doelgroep van SGJb worden nog steeds geholpen door (gezins)voogden die in de hulpverlening aan kunnen sluiten bij de geloofsovertuiging van cliënten en leven vanuit dezelfde waarden.

Over ons

Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming (SGJb) is een landelijk werkende jeugdbeschermingsinstelling voor voogdij en gezinsvoogdij en richt zich bij de uitoefening op kinderen, jongeren en gezinnen die over het algemeen behoren tot één van de protestants christelijke kerkgenootschappen. Kenmerkend voor deze gezinnen is dat ze willen leven vanuit het (vaak orthodox en bevindelijk) christelijk geloof. Ze volgen in meerderheid onderwijs aan gereformeerde, reformatorische of protestants-christelijke scholen. Ook christenen die lid zijn van evangelische kerken vragen dikwijls naar de diensten van SGJb.

Cliënten van SGJb vinden het belangrijk dat de hulpverleningsinstelling uitgaat van de normen en waarden, die de Bijbel aanreikt en dat de hulpverleners in hun eigen leven ook vanuit diezelfde waarden leven. De hulpverleners van SGJb kijken vanuit een christelijk perspectief naar mensen.